Termeni și condiții

Ultima actualizare: 24.05.2017

Laboratorul de Cariere și platforma online asociată proiectului – laboratoruldecariere.ro – reprezintă o inițiativă educațională implementată printr-un strâns parteneriat între Asociația Școala de Valori și Banca Comercială Română (BCR).

Prin utilizarea platformei online laboratoruldecariere.ro , sunteți de acord cu următorii Termeni și Condiții.

Despre prezenții Termeni și Condiții

Accesul și utilizarea platformei online laboratoruldecariere.ro (denumită în continuare ”Site”) sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință faptul că orice alte acorduri între Dumneavoastră și Asociația Școala de Valori sunt înlocuite prin prevederile prezenților Termeni și Condiții.

Asociația Școala de Valori își rezervă dreptul de a revizui, modifica și actualiza acești termeni în orice moment și fără vreo notificare prealabilă. Pentru a consulta aceste actualizări și a le lua la cunoștință va trebui să vizitați această pagină a Site-ului în mod periodic. Continuarea utilizării Site-ului după ce secțiunea de Termeni și Condiții a fost actualizată denotă acordul Dumneavoastră implicit cu acestea.

În cazul unei discrepanţe între prezenţii Termeni şi Condiţii şi Termenii şi Condiţiile suplimentare, vor prevala Termenii şi Condiţiile suplimentare.

Dacă nu respectaţi prezenţii Termeni şi Condiţii şi nu luăm măsuri imediate, nu înseamnă că renunţăm la drepturile pe care le avem (de exemplu, dreptul de a lua măsuri pe viitor).

Dacă anumiţi termeni se dovedesc a fi inaplicabili, acest lucru nu va afecta restul Termenilor şi Condiţiilor.

Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizarea ale acestui Site, vă rugăm să părăsiți Site-ul.

Proprietatea conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta – incluzând, fără limitare, toate textele, imaginile și alte forme de media (denumite în continuare „Conținut”) – se află în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Asociației Școala de Valori sau al terților implicați în dezvoltarea acestuia cu toate drepturile rezervate, cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo sau marcă de serviciu constituie marcă înregistrată și neînregistrată a Asociației Școala de Valori sau a terților implicați în dezvoltarea Site-ului.

Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut fără permisiunea scrisă a proprietarului Conținutului, cu excepția cazurilor prevăzute în Condițiile de Utilizare. Asociația Școala de Valori își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând, dacă este necesar, până la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.

Atunci când încărcați, trimiteți, stocați sau primiți Conținut în cadrul cursurilor sau proiectelor de pe Site sau prin intermediul acestora, acordați Asociației Școala de Valori (și terților cu care colaborăm) o licenţă globală pentru utilizarea, găzduirea, stocarea, reproducerea, modificarea, crearea de lucrări derivate, comunicarea, publicarea, executarea publică, afișarea publică și distribuirea respectivului Conținut. Drepturile pe care le acordați în cadrul acestei licențe sunt folosite cu scop de îmbunătățire a prestației Asociației Școala de Valori, pentru promovarea proiectelor întreprinse de Asociația Școala de Valori și pentru dezvoltarea de proiecte noi. Această licenţă rămâne în vigoare chiar dacă nu mai utilizaţi acest Site.

Condiții de utilizare

Asociația Școala de Valori acordă permisiunea de a utiliza Site-ul dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 1. Conținutul existent pe Site poate fi descărcat și folosit doar pentru uz personal și necomercial și doar dacă utilizatorul se angajează să se conformeze cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;
 2. Este interzisă descărcarea, utilizarea și distribuirea imaginilor care fac obiectul pozelor de profil ale utilizatorilor înregistrați pe site;
 3. Este interzisă utilizarea imaginilor cu persoane sau locuri fără acordul scris al Asociației Școala de Valori;
 4. Utilizatorii sunt pe deplin responsabili de conținutul încărcat, distribuit, publicat și transmis pe Site;
 5. Utilizatorilor nu li se acordă permisiunea de a distribui, modifica, copia, transmite, expune, refolosi, reproduce, publica, autoriza, vinde, transfera, de a acorda o licență de folosire sau de a crea lucrări derivate din sau de a folosi Conținutul în alt mod decât cel prestabilit fără acordul scris al Asociației Școala de Valori;
 6. Este interzisă utilizarea acestui Site pentru a posta sau transmite orice fel de material cu caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic, profan sau orice alt tip de material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, care ar putea da naștere responsabilității civile sau încălca orice lege. Asociația Școala de Valori va coopera pe deplin cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă Asociației Școala de Valori să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe Site sau prin intermediul Site-ului;
 7. Este interzisă utilizarea Site-ului în scop publicitar sau pentru orice fel de tranzacție de tip comercial.

Contul de utilizator

Pentru a înregistra un cont pe Site, utilizatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Să fi împlinit vârsta de 14 ani;
 2. Să nu folosească roboți sau orice altă metodă de înregistrare automată a unui cont;
 3. Să furnizeze toate datele de contact cerute în formularul de înregistrare al contului (exemplu: nume, adresă e-mail, oraș, instituția la care studiază etc.);
 4. Să ia la cunoștință faptul că utilizatorii sunt singurii responsabili cu securitatea contului și parolei aferente acestuia. Asociația Școala de Valori nu este responsabilă pentru daunele provocate de nerespectarea acestei prevederi.

Studenții fideli

Utilizatorii înregistrați pe Site care au terminat toate modulele dintr-un curs vor beneficia de un tratament special, fiind incluși în Programul Studenților Fideli, răsplătiți cu un certificat care atestă faptul că au terminat cursul respectiv și identificați drept „Student fidel” pe pagina acestora de profil.

Studenții fideli beneficiază de resurse adiționale care au rolul de a facilita procesul de învațare precum: cărți în format electronic, cursuri și/sau zone de resurse de care nu dispun membrii standard, sesiuni live tip webminar pe diverse teme cu inițiatorii cursului și profesioniști din diverse domenii etc.

Cursuri

Participarea la cursuri se face pe proprie răspundere. Ca atare, dorim ca atât studenții, cât și profesorii să ia la cunoștință faptul că participarea la un curs poate fi însoțită de o gamă largă de riscuri care nu sunt tot timpul la vedere. Asociația Școala de Valori nu este responsabilă pentru riscurile care ar putea fi asociate participării la cursuri și daunele care ar putea fi provocate de acestea.

Atunci când un utilizator crează un curs, acesta acordă implicit Asociației Școala de Valori dreptul de a folosi conținutul respectivului curs în scop publicitar sau pentru îmbunătățirea serviciilor oferite de către Asociația Școala de Valori.

Asociația Școala de Valori își rezervă dreptul de a elimina oricând de pe Site orice curs fără a oferi nicio explicație în acest sens.

Condiții specifice cursurilor

Atunci când un membru al Site-ului decide să creeze un curs, acesta poate impune proprii termeni și condiții (numite în continuare „Condiții specifice cursurilor”), dat fiind faptul că acești termeni și condiții corespund și/sau derivă din Termenii și Condițiile Site-ului.

Condițiile specifice cursurilor reglementează relația dintre profesori și studenți doar în cadrul cursurilor aferente și respectarea lor ține atât de profesor, cât și de student. Asociația Școala de Valori nu poate impune unui profesor sau unui student să respecte Condițiile specifice cursurilor. Prin urmare, Asociația Școala de Valori nu este responsabilă pentru conținutul Condițiilor specifice cursurilor și nu va soluționa eventualele dispute sau neînțelegeri care pot să apară pe baza acestora.

Confidențialitate

Asociația Școala de Valori prelucrează datele cu caracter personal cu scopul de a realiza studii și analize asupra nevoilor de instruire, precum și pentru trimiterea prin e-mail a unor informații despre cele mai noi proiecte ale organizației. Asociația Școala de Valori este înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, sub nr. 27171.

Toate datele cu caracter personal – precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail – transmise sau folosite de utilizatori pe Site, prin e-mail sau prin altă modalitate conexă vor fi folosite în conformitate cu legea. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți sau folosiți pe acest Site – precum: întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest tip – vor fi considerate ca fiind neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

Garanții

Întreg conținutul acestui site vă este oferit fără niciun fel de garanție, fie aceasta expresă sau implicită, și poate fi modificat în orice moment.

Tarife

Întreg conținutul acestui site vă este oferit gratuit, fără niciun fel de obligație financiară din partea Dumneavoastră.

Exonerarea de răspundere

Utilizați acest site pe proprie răspundere. Asociația Școala de Valori, afiliații, directorii, managerii, agenții sau terții implicați în crearea producerea sau livrarea site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logistice sau orice alte daune care pot fi legate de utilizarea acestui Site, de utilizarea Conținutului de pe acest Site sau de interacțiunile dintre utilizatorii acestui Site.

Asociația Școala de Valori poate, în mod unilateral, să întrerupă utilizarea de către Dumneavoastră a Site-ului odată ce se constată nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, aveți obligația de a (a) înceta imediat utilizarea Site-ului și (b) distruge orice copii făcute după orice parte a Conținutului său. Nu veți considera Asociația Școala de Valori ca fiind răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva Asociației Școala de Valori drept rezultat al (a) neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea Dumneavoastră sau (b) încălcării din partea Dumneavoastră a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.

Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Prezenții Termeni de Utilizare și utilizarea acestui Site sunt guvernate de legile de pe teritoriul României. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror dispute ce ar putea apărea din, care s-ar putea referi la sau care vor fi în directă legătură cu prevederile Termenilor de Utilizare și/sau a Conținutului de pe acest Site sau în cazul disputelor în care acești Termeni de utilizare și/sau acest Site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Copyright © 2015 – 2017 Asociația Școala de Valori – Romania. Toate drepturile rezervate.